Их сургуулийн жагсаалт
Тайванийн Үндэсний Их сургууль Тайванийн Үндэсний Их сургууль National Taiwan University
Үндэсний Тайваний Багшийн их сургууль Үндэсний Тайваний Багшийн их сургууль National Taiwan Normal University
Үндэсний Жун Син Их сургууль Үндэсний Жун Син Их сургууль National Chung Hsing University
Үндэсний Чен Кунг Их сургууль Үндэсний Чен Кунг Их сургууль National Cheng Kung University
Дун Ү их сургууль Дун Ү их сургууль SooChow University
 Үндэсний Улс төрийн их сургууль Үндэсний Улс төрийн их сургууль National Chengchi University
 Гау Сиуны Анагаахын их сургууль Гау Сиуны Анагаахын их сургууль KAOHSIUNG MEDICAL UNIVERSITY
Жун Юаний их сургууль Жун Юаний их сургууль Chung Yuan Christian University
Дун Хай их сургууль Дун Хай их сургууль Tunghai University
Үндэсний Цин Хуа их сургууль Үндэсний Цин Хуа их сургууль National Tsing Hua University
Хятадын эм зүйн их сургууль Хятадын эм зүйн их сургууль China Medical University
Үндэсний зам харилцааны их сургууль Үндэсний зам харилцааны их сургууль National Chiao Tung University
Дан Зиан их сургууль Дан Зиан их сургууль TAMKANG UNIVERSITY
Фэн Зиа их сургууль Фэн Зиа их сургууль Feng Chia University
Үндэсний төв их сургууль Үндэсний төв их сургууль National Central University
Хятадын соёлын их сургууль Хятадын соёлын их сургууль Chinese Culture University
Зин И их сургууль Зин И их сургууль Providence University
Да тун их сургууль Да тун их сургууль Tatung University
Фү Рен их сургууль Фү Рен их сургууль Fu Jen Catholic University
Үндэсний Тайваний Хай Ян их сургууль Үндэсний Тайваний Хай Ян их сургууль National Taiwan Ocean University
Үндэсний Гау  Сиуны багшийн их сургууль Үндэсний Гау Сиуны багшийн их сургууль National Kaohslung Normal University
Үндэсний Жан Хуа багшийн их сургууль Үндэсний Жан Хуа багшийн их сургууль National Changhua University of Education
Үндэсний Ян Мин их сургууль Үндэсний Ян Мин их сургууль National Yang-Ming University
Жун Шаний анагаахын их сургууль Жун Шаний анагаахын их сургууль Chung Shan Medical University
Жун Шань их сургууль Жун Шань их сургууль National Sun Yat-sen University
Чан Гэн их сургууль Чан Гэн их сургууль Chang Gung University
Үндэсний Тай Жуны боловсролын их сургууль Үндэсний Тай Жуны боловсролын их сургууль National Taiehung University of Edueation
Үндэсний Тайбэйгийн боловсролын их сургууль Үндэсний Тайбэйгийн боловсролын их сургууль National Taipei University of Edueation
Үндэсний Тайнаны их сургууль Үндэсний Тайнаны их сургууль National University of Tainan
Үндэсний Дун Хуа их сургууль Үндэсний Дун Хуа их сургууль National Dong Haw University
Тайпейгийн Их Сургууль Тайпейгийн Их Сургууль University of Taipei
Үндэсний Пин Дун их сургууль Үндэсний Пин Дун их сургууль National Pingtung University
Үндэсний Син Жүгийн боловсролын их сургууль Үндэсний Син Жүгийн боловсролын их сургууль National Hsinchu University of Education
Үндэсний Тайдуны их сургууль Үндэсний Тайдуны их сургууль National Taitung University
Үндэсний биеийн тамирын их сургууль Үндэсний биеийн тамирын их сургууль National Taiwan Sport University
Юань Жи их сургууль Юань Жи их сургууль Yuan Ze University
Үндэсний Жун Жэн их сургууль Үндэсний Жун Жэн их сургууль National Chung Cheng University
Да Е их сургууль Да Е их сургууль Da-Yeh University 
Жун Хуа их сургууль Жун Хуа их сургууль Chung Hua University
Хуа фан их сургууль Хуа фан их сургууль Huafan University
И Шөү их сургууль И Шөү их сургууль I-Shou University
Минг Чуаны их сургууль Минг Чуаны их сургууль Ming Chuan University
Ши Синий их сургууль Ши Синий их сургууль Shih Hsin University
Ши Зиань их сургууль Ши Зиань их сургууль Shih Chien University
Жан Рун их сургууль Жан Рун их сургууль Chang Jung Christian University
Үндэсний тайваний урлагийг их сургууль Үндэсний тайваний урлагийг их сургууль National Taiwan University of Arts
Үндэсний Зи Нань олон улсын их сургууль Үндэсний Зи Нань олон улсын их сургууль National Chi Nan University
Нан Хуа их сургууль Нан Хуа их сургууль Nanhua University
Үндэсний Тайваний биеийн тамирын сургууль Үндэсний Тайваний биеийн тамирын сургууль National Taiwan College of Physical Educaion
Үндэсний Тайнаний урлагын их сургууль Үндэсний Тайнаний урлагын их сургууль Tainan National University of the Arts
Суань Зан их сургууль Суань Зан их сургууль Hsuan Chuang University
Жэнь Ли их сургууль Жэнь Ли их сургууль Aletheia University
Үндэсний Тайбэй их сургууль Үндэсний Тайбэй их сургууль National Taipei University
Үндэсний Зиа И их сургууль Үндэсний Зиа И их сургууль National Chiayi University
Үндэсний Гау Сиуны их сургууль Үндэсний Гау Сиуны их сургууль National University of Kaohsiung
Ци Зи их сургууль Ци Зи их сургууль Tzu Chi University
Тайбэй анагаахын их сургууль Тайбэй анагаахын их сургууль Taipei Medical University
Кайнаны их сургууль Кайнаны их сургууль Kainan University
Фу Гуаны их сургууль Фу Гуаны их сургууль Fo Guang University
Мин Дау их сургууль Мин Дау их сургууль Mingdao University
 Азийн их сургууль Азийн их сургууль Asia University
Үндэсний И Лань их сургууль Үндэсний И Лань их сургууль National Ilan University
Үндэсний холбооны их сургууль Үндэсний холбооны их сургууль  
Ма Сие анагаахын коллеж Ма Сие анагаахын коллеж Mackay Medical College
Үндэсний Зин Мэн их сургууль Үндэсний Зин Мэн их сургууль Taiwan Digital Archives Ecpansion Project
     
Технологийн их сургуулийн жагсаалт
Тайбэй хот    
Үндэсний Тайваний технологийн их сургууль Үндэсний Тайваний технологийн их сургууль National Taiwan University of Science and Technology
Үндэсний Тайбэй технологийн их сургууль Үндэсний Тайбэй технологийн их сургууль National Taipei University of Technology
Үндэсний Тайбэйгийн сувилахуй эрүүл мэндийн сургууль Үндэсний Тайбэйгийн сувилахуй эрүүл мэндийн сургууль National Taipei University of Nurins and Health Science
Хятадын технологийн их сургууль Хятадын технологийн их сургууль China University of Technology
Жун Хуа технологийн их сургууль Жун Хуа технологийн их сургууль China University of Science and Technology
Дэ Мин эдийн засаг , технологийн их сургууль Дэ Мин эдийн засаг , технологийн их сургууль Takming University of Science and Technology
     
Синбэй хот    
Мин Жи технологийн их сургууль Мин Жи технологийн их сургууль Ming Chi University of Technology
Ст. Жонны их сургууль Ст. Жонны их сургууль St. John's University
Зин Вэний технологийн их сургууль Зин Вэний технологийн их сургууль JinWen University of Science & Technology
Дун Наний технологийн их сургууль Дун Наний технологийн их сургууль Tungnan UNIVERSITY
     
Тауюань хот    
Чиен Шин Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль Чиен Шин Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль Chien Hsin University of Science and Technology
Вань Нэн технологийн их сургууль Вань Нэн технологийн их сургууль Vanung University
Лун Хуа технологийн их сургууль Лун Хуа технологийн их сургууль Lunghwa University of Science and Technology
     
Син Жу хот    
Мин Сэн технологийн их сургууль Мин Сэн технологийн их сургууль Minghsin University of Science and Technology
Юань Фэй технологийн их сургууль Юань Фэй технологийн их сургууль Yuanpei University
     
Миаули хот    
Үй Да бизнесийн технологийн их сургууль Үй Да бизнесийн технологийн их сургууль Yu Da University
     
Тайжун хот    
Үндэсний Цин И технологийн их сургууль Үндэсний Цин И технологийн их сургууль National Chin-Yi University of Technology
Жау Ян технологийн их сургууль Жау Ян технологийн их сургууль Chaoyang University of Technology
Хун Гуан технологийн их сургууль Хун Гуан технологийн их сургууль Hungkuang University
Жун Тай технологийн их сургууль Жун Тай технологийн их сургууль Central Taiwan University of Science and Technology
Лин Дун технологийн их сургууль Лин Дун технологийн их сургууль Ling Tung University
Циао Гуан технологийн их сургууль Циао Гуан технологийн их сургууль Overseas Chinese University
     
Нан Тоу хот    
Нан кай технологийн их сургууль

Нан кай технологийн их сургууль

Nan Kai of Technology

     
Жан Хуа хот    
Зин Гуо технологийн их сургууль Зин Гуо технологийн их сургууль Chienkuo Technology University
     
Юнь Лин хот    
Үндэсний Ху Вэй технологийн их сургууль Үндэсний Ху Вэй технологийн их сургууль National Formosa University
Үндэсний Юнь Лин технологийн их сургууль Үндэсний Юнь Лин технологийн их сургууль National Yunlin University of Science and Technology
Хуан Циү технологийн их сургууль

Хуан Циү технологийн их сургууль

TransWorld University

     
Зиа И хот    
Ү Фен технологийн их сургууль Ү Фен технологийн их сургууль WuFeng University
     
Тайнан хот    
Күн Шань технологийн их сургууль Күн Шань технологийн их сургууль Kun Shan University
Нан Тай технологийн их сургууль Нан Тай технологийн их сургууль Southern Taiwan University.
Зиа Нань Эм зүйн технологийн их сургууль Зиа Нань Эм зүйн технологийн их сургууль Chia Nan University of Pharmacy & Science
Тайнаний технологийн их сургууль Тайнаний технологийн их сургууль Tainan University of Technology
Жун Хуа эрүүл мэндийн технологийн их сургууль Жун Хуа эрүүл мэндийн технологийн их сургууль Chung Hwa University of Medical Technology
Хай Дун технологийн их сургууль Хай Дун технологийн их сургууль Far East University
     
Гау Сиун хот    
Үндэсний Гау Сиун хэрэглээний технологийн их сургууль Үндэсний Гау Сиун хэрэглээний технологийн их сургууль National Kaohsiung University of Applied Sciences
Үндэсний Гау Сиуны Хай Яны технологийн их сургууль Үндэсний Гау Сиуны Хай Яны технологийн их сургууль National Kaohsiung Marine University
Үндэсний Гау Сиуны анхны технологийн их сургууль Үндэсний Гау Сиуны анхны технологийн их сургууль National Kaohsiung Frist University of Sciences and Technology
Үндэсний Гау Сиуны найрамдлын их сургууль Үндэсний Гау Сиуны найрамдлын их сургууль National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism
Фү Ин технологийн их сургууль Фү Ин технологийн их сургууль Fooyin University
Шү Дө технологийн их сургууль Шү Дө технологийн их сургууль Shu-Te University
Жэн Сиу технологийн их сургууль Жэн Сиу технологийн их сургууль Cheng Shiu University
Гау Юань технологийн их сургууль Гау Юань технологийн их сургууль Kao Yuan University
     
Фин дун хот    
Үндэсний Фин Дуны технологийн их сургууль

Үндэсний Фин Дуны технологийн их сургууль

National Pingtung University of Science and Technology
Да Рен технологийн их сургууль Да Рен технологийн их сургууль Tajen University
Мэй Хө технологийн их сургууль Мэй Хө технологийн их сургууль Meiho University
     
Пэн Ху хот    
Үндэсний Пэн Ху технологийн их сургууль

Үндэсний Пэн Ху технологийн их сургууль

National Penghu University of Science and Technology

     
Техникийн коллежийн жагсаалт
Тайбэй хот    
Үндэсний Тайбэйгийн бизнесийн технологийн коллеж Үндэсний Тайбэйгийн бизнесийн технологийн коллеж National Taipei College of Business
Үндэсний Тайваний урлагийн гүйцэтгэлийн коллеж Үндэсний Тайваний урлагийн гүйцэтгэлийн коллеж National Taiwan College of Performing Arts
Хойд Тайваний шинжлэн ухаан технологийн коллеж Хойд Тайваний шинжлэн ухаан технологийн коллеж Technology and Science Institute of Northern Taiwan
Тайбэйгийн Хай Ян технологийн коллеж Тайбэйгийн Хай Ян технологийн коллеж Taipei College of Maritime Technology
     
И Лань хот    
Лан Ян технологийн коллеж Лан Ян технологийн коллеж La Yang Institute of Technology
     
Жи Лун хот    
Зун Ши технологийн коллеж Зун Ши технологийн коллеж Chungyu Institue of Technology
Зин Гуо удирдлага эрүүл мэндийн коллеж Зин Гуо удирдлага эрүүл мэндийн коллеж Ching Kuo Institute of Management and Health
     
Син бэй хот    
Я Дун технологийн коллеж Я Дун технологийн коллеж Oriental Institute of Technology
Жи Ли технологийн коллеж Жи Ли технологийн коллеж Chihlee Institute of Technology
Хуа Сиа технологийн коллеж Хуа Сиа технологийн коллеж Hwa Hsia Institute of Technology
Дө Лин технологийн коллеж Дө Лин технологийн коллеж De Lin Institute of Technology
Ли Минь технологийн коллеж Ли Минь технологийн коллеж Lee-Ming Institute of Technology
Син Ү технологийн коллеж Син Ү технологийн коллеж Hsing Wu Institute of Technology
     
Тауюань хот    
Нан Яа технологийн коллеж Нан Яа технологийн коллеж Nanya Institute of Technology
Чан Гэн технологийн коллеж Чан Гэн технологийн коллеж Chang Gung Institute of Technology
     
Син Жү хот    
Да Хуа технологийн коллеж Да Хуа технологийн коллеж Ta Hwa Institute of Technology
     
Миаоли хот    
Я Тай Чуан И технологийн коллеж

Я Тай Чуан И технологийн коллеж

Asia - Pacific Institute of Creativity

     
Тайжун хот    
Үндэсний Тайжуны технологийн коллеж

Үндэсний Тайжуны технологийн коллеж

National Taichung Institute of Technology

Сиү Фин технологийн коллеж

Сиү Фин технологийн коллеж

Hsiuping University of Science and Technology

     
Жан Хуа хот    
Жун Жөү технологийн коллеж

Жун Жөү технологийн коллеж

Chung Chou University of Science and Technology

     
Зиа И хот    
Да Тун технологийн коллеж

Да Тун технологийн коллеж

Tatung Institute Of Technology

     
Тайнан хот    
Нан Рун технологийн коллеж Нан Рун технологийн коллеж Nan Jeon Institute of Technology
     
Гау Сиун хот    
Кун Жун агаарын техникийн коллеж Кун Жун агаарын техникийн коллеж Air Force Institute of Technology
Вэн Зао гадаад хэлний коллеж Вэн Зао гадаад хэлний коллеж Wenzao Ursuline College of Languages
Дун фан дизайны коллеж Дун фан дизайны коллеж Tung Fang Design University
Хө Чүн технологийн коллеж Хө Чүн технологийн коллеж Fortune Institute of Technology
     
Пин дун хот    
Гао Фун электроникийн Гао Фун электроникийн Kao Fong College
Ён Юань технологийн коллеж Ён Юань технологийн коллеж Yung Ta Institute of Techology & Commerce
     
Хуа Лиань хот    
Ци Жи технологийн коллеж Ци Жи технологийн коллеж Tzu Chi College of Technology
Да Хань технологийн коллеж Да Хань технологийн коллеж Dahan Institute of Technology
Тайвань аялал жуулчлалын коллеж Тайвань аялал жуулчлалын коллеж Taiwan Hospitality & Tourism College
     
 
  Яагаад Тайванийг сонгон суралцах болов??
1. Хятадын дорнын соёл болон хэлийг сурах нь Европ, Америкчуудын эхний сонголт
2. Хятадын өнө удаан жилийн түүхэн соёл нь барууны соёлтой уялдаж олон талын өвөрмөц онцлогыг буй болгодог.
3. Европ, Америкийн их дээд сургуультай харьцуулахад сургалтын төлбөр болон зардал хямд
4. Нөхөрсөг, найрсаг ард түмэн ба таатай уур амьсгал
5. Амьдралын тухтай орчин ба амтат хоол
Taiwan Education Center in Mongolia
Supervised by the Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3705; Fax: +886-(0)3-359-3891; E-mail: ivy@mail.mcu.edu.tw