Байгуулагдсан зорилго
Монгол улсад Хятад хэлний дэлгэрэнгүй бичлэгийг дэлгэрүүлэх, Тайван Монголын боловсрол соёлын харицааг хөгжүүлэх,
Тайвань Монголын Их дээд сургуулиудын хооронд байгуулагдсан найрсаг харилцааны хүрээнд эрдэм шинжилгээний хурал хамтын ажиллагааны үндсэн дээр, хятад хэлний дэлгэрэнгүй бичлэгийг заах арга зүйг нэвтрүүлэх,ажлыг улсын бодлогод уялдуулан, Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг үндсэн суурь баазаа болгон өргөжүүлэх цаашлаад баруун Азийн улс орнуудад тухайлбал: Орос, Украйн, Белорусс, Казахстан, Хорват, Словени ,Словак, Эстония зэрэг улсуудаас оюутан элсүүлэх сувгийг бий болгоно.
Ажлын үндсэн зарчмыг хөгжүүлэх
Хятадын нүсэр том дипломат харилцааны шахалтын доор,хязгаарлагдмал эд материал болон цаг хугацааны дотор үр дүнтэй Хятад хэлний дэлгэрэнгүй бичлэгийг нэвтрүүлэх ажлыг хийн, Монгол улсын шилдэг оюутнууд гадаадад суралцах сонголтон дундаас Тайванийг энэ тэргүүний сонголт болгох ажлыг дэмжих
Хийгдэж буй бодит төслүүд, Монголын янз бүрийн хүрээнийхэнд хүрч Тайваний боловсролын чанарыг хүлээн зөвшөөрөх, хэлний сургалтын нөлөөллийг тодорхой түвшинд хүргэх
 
 
  Яагаад Тайванийг сонгон суралцах болов??
1. Хятадын дорнын соёл болон хэлийг сурах нь Европ, Америкчуудын эхний сонголт
2. Хятадын өнө удаан жилийн түүхэн соёл нь барууны соёлтой уялдаж олон талын өвөрмөц онцлогыг буй болгодог.
3. Европ, Америкийн их дээд сургуультай харьцуулахад сургалтын төлбөр болон зардал хямд
4. Нөхөрсөг, найрсаг ард түмэн ба таатай уур амьсгал
5. Амьдралын тухтай орчин ба амтат хоол
Taiwan Education Center in Mongolia
Supervised by the Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3705; Fax: +886-(0)3-359-3891; E-mail: ivy@mail.mcu.edu.tw