Тус төвөөс эрхлэн гаргадаг хэвлэл нь төвийн үйл ажиллагаа, түүний үр дүн , элсэлтийн талаарх мэдээлэл, солилцоо, хятад хэлний боловсролын заах аргын мэдээлэл болон бусад мэдээллийг олгодог бөгөөд дотоодын болон гадаадын эрдэм шинжилгээний холбогдох байгууллагуудын лавлагааг хэвлэн гаргадаг.
Монгол Тайваний боловсролын төвийн тусгай хэвлэл-Наврын дугаар
(татаж авах 1)
(татаж авах 2)
Монгол Тайваний боловсролын төвийн тусгай хэвлэл-Зуны дугаар
(татаж авах 1) (татаж авах 2)
Монгол Тайваний боловсролын төвийн тусгай хэвлэл-хаврын дугаар
(татаж авах 1) (татаж авах 2)
Монгол Тайваний боловсролын төвийн тусгай хэвлэл-анхны дугаар
(татаж авах 1) (татаж авах 2)
 
  Яагаад Тайванийг сонгон суралцах болов??
1. Хятадын дорнын соёл болон хэлийг сурах нь Европ, Америкчуудын эхний сонголт
2. Хятадын өнө удаан жилийн түүхэн соёл нь барууны соёлтой уялдаж олон талын өвөрмөц онцлогыг буй болгодог.
3. Европ, Америкийн их дээд сургуультай харьцуулахад сургалтын төлбөр болон зардал хямд
4. Нөхөрсөг, найрсаг ард түмэн ба таатай уур амьсгал
5. Амьдралын тухтай орчин ба амтат хоол
Taiwan Education Center in Mongolia
Supervised by the Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3705; Fax: +886-(0)3-359-3891; E-mail: ivy@mail.mcu.edu.tw