Нэрний үүсэл
Тайваний өөр нэг нэрийг "Формуса" гэдэг. XVI зууны үед "Португал"-ын усан онгоц Тайванийг холоос хараад үнэхээр үзэсгэлэнтэй байсан учир чанга дуугаар "Iiha Formosa" гэж дуун алджээ. Португал хэлээр "Formosa" гэдэг нь "Үзэсгэлэнтэй сайхан", харин "IIha" гэдэг нь арал гэсэн үг ажээ. Тиймээс тухайн үеийн хүмүүс үзэсгэлэнт арал Формуса гэж орчуулсан нь "Formosa" гэдэг үгийг дуудлагаар нь бичсэн түүхтэй. 1950 оноос өмнө Европын орнууд Тайванийг ийн нэрийддэг байжээ.
Тайваний албан ёсны нэр нь "臺灣", "臺" нь дэлгэрэнгүй бичээс боловч, одоо ард иргэд интернет,мэдээллийн хэрэгсэл дээр "台" гэж хэрэглэж байна. Зарим нэгэн албан бичиг дээр "臺" гэж хэрэглэсэн хэвээр байгаа. Харин 11-р ерөнхийлөгч Chen shuipian ерөнхийлөгчийнхөө бүрэн эрхийн хугацаанд, Хятад Ард Улсын Ерөнхийлөгчийн ордон, Гадаад Явдлын Яам бусад засаг захиргааны нэгж,мэдээллийн хэрэгсэл "Хятад Ард Улс" (Тайвань) гэсэн нэрийг олноороо хэрэглэнэ хэмээн зарлиг гаргажээ. Гэвч Ma yingjiu Хятад Ард Улсын 12-р ерөнхийлөгч ерөнхийлөгчийн албыг хашиж байх хугацаандаа Тайвань гэсэн нэрийг бага багаар хэрэглээнээс авч хаян , Тайванийг БНХАУ-ын арал дээр орших Тайпэй хот гэхээр болж байна.
Хүн ам болон Үндэстэн
2009 оны 1 сарын статистик судалгаагаар нийт хүн амын тоо 23,15 сая гэжээ. Yuanzhu min (нутгийн уугуул иргэд), Fulaoren (Heluo,Taiwan хүн), Kэжиа, Waisheng гэсэн 4 том үндэстэнд хуваагддаг байна. Yuanzhu min хүн амын 2%-ийг эзэлдэг, гэвч хүн амын ихэнхийг Han буюу Хятад үндэстэн эзэлж байна. Түүнийг дотор нь "本省人" (86%) болон "外省人" (12%) гэж хуваадаг. "本省人" гэдэг нь Fulaoren (73%), Kэжиа (13%) эзлэх ба Тайваньд хэдэн арван үеэрээ амьдарч иржээ. "外省人" гэдэг нь 1949 онд Хятад Ард Улсын засгийн газартай хамт ирсэн хүмүүсийн хойч үе юм. Гэвч Juancun зэрэг нь зарим нэгэн газрыг эv тооцвол хоорондоо цус холилдон дээрх 2 үндэстнийг ялгах аргагүй болсон билээ. Харин Kэжиа хүмүүс нутгийн хойд хэсгээр буюу Taoyuan, Xinzhu, Miaoli орчим, өмнө нутгийн Gaobing орчимоор, харин Fulao хүмүүс Тайваний бүх сумдаар тархжээ.
 
Эх сурвалж:
維基百科
 
  Яагаад Тайванийг сонгон суралцах болов??
1. Хятадын дорнын соёл болон хэлийг сурах нь Европ, Америкчуудын эхний сонголт
2. Хятадын өнө удаан жилийн түүхэн соёл нь барууны соёлтой уялдаж олон талын өвөрмөц онцлогыг буй болгодог.
3. Европ, Америкийн их дээд сургуультай харьцуулахад сургалтын төлбөр болон зардал хямд
4. Нөхөрсөг, найрсаг ард түмэн ба таатай уур амьсгал
5. Амьдралын тухтай орчин ба амтат хоол
Taiwan Education Center in Mongolia
Supervised by the Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3705; Fax: +886-(0)3-359-3891; E-mail: ivy@mail.mcu.edu.tw