Тайваний их дээд сургууль бүр гадаад оюутанд өөр өөр хэлбэрийн тэтгэлэг олгодог тул та бүхэн сургуулийнхаа олон улсын оюутны өргөдөл хариуцсан хэлтэстэй шууд холбогдоно уу

Тайваний 2013 оны Монгол оюутнуудад олгож буй тэтгэлэгт хөтөлбөр: тэтгэлэгт хөтөлбөрийн гарын авлага татаж авах
Тэтгэлэгийн хүчинтэй хугацаа:2013 оны элсэлт, нарийн мэдээлэл өргөдөлийн агуулга зэрэгийг гарын авлагаас үзээрэй
Энэхїї гарын авлага дээрх тэтэглэгт хєтєлбєрт хїсэлт гаргагчын тэтэглэгт хєтєлбєрт хамрагдсан эсэх, тэтэглэгт хєтєлбєрийн їнийн дїн зэргийг тухайн сургууль хянан шийдвэрлэх ба тэтэглэгт хєтбєлбєртэй холбогдох бїхий л асуудалд Хятад хэлийг баримтална.

Тайваний 2012 оны Монгол оюутнуудад олгож буй тэтгэлэгт хөтөлбөр: тэтгэлэгт хөтөлбөрийн гарын авлага татаж авах
Тэтгэлэгийн хүчинтэй хугацаа:2012 оны элсэлт, нарийн мэдээлэл өргөдөлийн агуулга зэрэгийг гарын авлагаас үзээрэй
2011 оны Тайвань Монголын англи хэлтэй оюутнуудад зориулсан магистр, докторын тэтгэлэгт хөтөлбөр: тэтгэлэгт хөтөлбөрийн гарын авлага татаж авах
Тэтгэлэгийн хүчинтэй хугацаа:2011 оны элсэлт, нарийн мэдээлэл өргөдөлийн агуулга зэрэгийг гарын авлагаас үзээрэй
Taiwan Government Scholarship Тайваний засгийн газрын тэтгэлэг: Тайванаас тухайн оронд төлөөлөн суугаа байгуулагад бүртгүүлнэ

Улаанбаатарт суух Тайваний худалдааны төлөөлөгчийн газар
Tel: 11-322735; Fax: 11-322916; Email: mng@mofa.gov.tw
Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Ар богд худалдааны төв, 3 давхар, шуудангийн хайрцаг 1269,Улаанбаатар -13
FB: https://www.facebook.com/TW.Mongolia
網站:
https://www.roc-taiwan.org/mn/index.html
 
  Яагаад Тайванийг сонгон суралцах болов??
1. Хятадын дорнын соёл болон хэлийг сурах нь Европ, Америкчуудын эхний сонголт
2. Хятадын өнө удаан жилийн түүхэн соёл нь барууны соёлтой уялдаж олон талын өвөрмөц онцлогыг буй болгодог.
3. Европ, Америкийн их дээд сургуультай харьцуулахад сургалтын төлбөр болон зардал хямд
4. Нөхөрсөг, найрсаг ард түмэн ба таатай уур амьсгал
5. Амьдралын тухтай орчин ба амтат хоол
Taiwan Education Center in Mongolia
Supervised by the Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3705; Fax: +886-(0)3-359-3891; E-mail: ivy@mail.mcu.edu.tw