Монголын боловсролын систем Тайваны боловсролын системээр суралцахын тулд
12 жилийн тогтолцоотой бүрэн дунд сургуулийн төгсөгч Бакалаврын зэрэг
Их сургуулль/ коллеж төгсөгчид Мастерийн зэрэг
Мастерийн зэрэгтэй хүн Мастерын зэрэг болон докторын зэрэг
 
  Яагаад Тайванийг сонгон суралцах болов??
1. Хятадын дорнын соёл болон хэлийг сурах нь Европ, Америкчуудын эхний сонголт
2. Хятадын өнө удаан жилийн түүхэн соёл нь барууны соёлтой уялдаж олон талын өвөрмөц онцлогыг буй болгодог.
3. Европ, Америкийн их дээд сургуультай харьцуулахад сургалтын төлбөр болон зардал хямд
4. Нөхөрсөг, найрсаг ард түмэн ба таатай уур амьсгал
5. Амьдралын тухтай орчин ба амтат хоол
Taiwan Education Center in Mongolia
Supervised by the Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3705; Fax: +886-(0)3-359-3891; E-mail: ivy@mail.mcu.edu.tw