Монголчууд нийтээрээ халх Монгол хэлийг хэрэглэх ба монгол үндэстний хэл юм.Монгол хэл Алтай язгуурын хэлд тооцогддог. Мөн дотроо маш олон нутгийн аялагатай ч үндсэн гурван аялгад хуваана: Өвөр Монгол, ойрд, барх-буриад. Орчин цагийн Монгол хэлэнд крилл үсэг хэрэглэж байна.
Дунд болон ахимаг насныхан орос хэл сурч байсан бол сүүлийн үед англи хэлийг үздэг болжээ. Бүх нийтээр хэрэглэдэг халх монгол хэлнээсг гадна нийт хүн амын 15% монгол хэлний аялага болох түрэг аялагаар яриж байна.
 
  Яагаад Тайванийг сонгон суралцах болов??
1. Хятадын дорнын соёл болон хэлийг сурах нь Европ, Америкчуудын эхний сонголт
2. Хятадын өнө удаан жилийн түүхэн соёл нь барууны соёлтой уялдаж олон талын өвөрмөц онцлогыг буй болгодог.
3. Европ, Америкийн их дээд сургуультай харьцуулахад сургалтын төлбөр болон зардал хямд
4. Нөхөрсөг, найрсаг ард түмэн ба таатай уур амьсгал
5. Амьдралын тухтай орчин ба амтат хоол
Taiwan Education Center in Mongolia
Supervised by the Ministry of Education, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-(0)3-350-7001 ext.3705; Fax: +886-(0)3-359-3891; E-mail: ivy@mail.mcu.edu.tw